ஞாயிறு, 23 செப்டம்பர், 2018

மந்தை ஆடுகள்

சாணியை உருட்டி வைத்து சாமி என்பான்
நோகாமல் வயிறு வளர்த்திட பூசைகள் என்பான்
ஆகமம் என்றுரைத்து வாசலில் நிறுத்திடுவான்
ஆற்றை காற்றை மாசுபடுத்தல் சாத்திரம் என்பான் 

அறிவை ஓரங்கட்டியே வாழ்ந்திட்டீர்
ஏனென்று கேட்பவனையும் எதிரியென்றே எண்ணிட்டீர்
இதுபோல் ஒரு முட்டாள் கூட்டத்தை கண்டதுண்டோ!
இதுகள் வாழ்வதில் பயனென்று தான் ஏதுமுண்டோ!

திங்கள், 26 செப்டம்பர், 2016

அழகு

ஆடையில்லா பெண்டிர்
அரை அழகு.

செவ்வாய், 17 மே, 2016

பிறப்பின் பயன்?

பிறப்பின் பயன் யாதென்றான்,
தனக்குப்பின் ஓருயிரை
விட்டுச் செல்வதென்றான்.

பிறப்பின் பயன் யாதென்றான்,
மனிதகுலம் வாழ
நல்லுலகை உண்டாக்குவதென்றான்.

பிறப்பின் பயன் யாதென்றான்,
இறைவன் புகழ்பாடி
மறுபிறப்பை அறுப்பதென்றான்.

பிறப்பின் பயன் யாதென்றான்,
கவலையின்றி கூத்தாடிக்
களித்துக் கிடப்பதென்றான்.

பிறப்பின் பயன் யாதென்றான்,
தேவையற்ற கேள்வி
இதுவென்றான்.

பிறப்பின் பயன் யாதென்றான்,
இக்கேள்விக்கு
விடைதேடுவது தானென்றான்.

இவையனைத்திற்கும்
மெல்லிய புன்னகையுடன் கடந்து சென்றான்
பிறப்பின் பயன் யாதென்ற
இன்னுமொரு புத்தன்.

புதன், 20 ஜனவரி, 2016

நடை பழகு
ஓட்டம் எடு
எம்மொழி பேசு
இச்சாமி கும்பிடு
கல்வி பயில்
காதல் கொள்
நண்பர்கள் பெருக்கு
பணி செய்
மணம் முடி
மக்கள் ஈன்
உறவுகளுக்கு உழை
ஊரோடு ஒத்துப்போ
நோய்வாய்ப்படு
செத்து மடி.

எவனோ போட்ட கோடு
வழுவாமல் வாழு
உன்னிச்சைப்படி நடந்தால்
ஊர் ஏசும்
உன் வாழ்க்கையை
வாழென்று மட்டும்
கூசாமல் பேசும்.

வியாழன், 7 ஜனவரி, 2016

சாபம்

'முட்டை கண்ணு',
'போண்டா மூக்கு',
'ஒல்லிக்குச்சி',
'கோண மூஞ்சி',
- எதுவும் இன்றில்லை
இரசித்தவளும் இன்றில்லை.