ஞாயிறு, 21 செப்டம்பர், 2008

நினைவு

உன்னை நினைக்காத நேரங்களில் எல்லாம்
நினைத்துக் கொள்கிறேன்
உன்னை நினைக்கக் கூடாது என்று.

கருத்துகள் இல்லை: