ஞாயிறு, 6 செப்டம்பர், 2009

வாழ்க்கை

வழிநெடுக போராட்டம்
வழியின் முடிவில் ஏமாற்றம் -
வாழ்க்கை.