புதன், 20 ஜனவரி, 2016

நடை பழகு
ஓட்டம் எடு
எம்மொழி பேசு
இச்சாமி கும்பிடு
கல்வி பயில்
காதல் கொள்
நண்பர்கள் பெருக்கு
பணி செய்
மணம் முடி
மக்கள் ஈன்
உறவுகளுக்கு உழை
ஊரோடு ஒத்துப்போ
நோய்வாய்ப்படு
செத்து மடி.

எவனோ போட்ட கோடு
வழுவாமல் வாழு
உன்னிச்சைப்படி நடந்தால்
ஊர் ஏசும்
உன் வாழ்க்கையை
வாழென்று மட்டும்
கூசாமல் பேசும்.

கருத்துகள் இல்லை: