செவ்வாய், 17 மே, 2016

பிறப்பின் பயன்?

பிறப்பின் பயன் யாதென்றான்,
தனக்குப்பின் ஓருயிரை
விட்டுச் செல்வதென்றான்.

பிறப்பின் பயன் யாதென்றான்,
மனிதகுலம் வாழ
நல்லுலகை உண்டாக்குவதென்றான்.

பிறப்பின் பயன் யாதென்றான்,
இறைவன் புகழ்பாடி
மறுபிறப்பை அறுப்பதென்றான்.

பிறப்பின் பயன் யாதென்றான்,
கவலையின்றி கூத்தாடிக்
களித்துக் கிடப்பதென்றான்.

பிறப்பின் பயன் யாதென்றான்,
தேவையற்ற கேள்வி
இதுவென்றான்.

பிறப்பின் பயன் யாதென்றான்,
இக்கேள்விக்கு
விடைதேடுவது தானென்றான்.

இவையனைத்திற்கும்
மெல்லிய புன்னகையுடன் கடந்து சென்றான்
பிறப்பின் பயன் யாதென்ற
இன்னுமொரு புத்தன்.

கருத்துகள் இல்லை: